Ey inananlar! Allah için adaleti ayakta tutup

gözeten şahitler olun. Bir topluluğa olan öfkeniz;

sizi adaletsizliğe sürüklemesin.

Adil olun. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır.

Allah'tan sakının. Doğrusu Allah işlediklerinizden Haberdardır.

 

Maide / 8

İman edip (gerektiğinde) Allah yolunda hicret ve cihad edenler var ya, işte bunlar Allah’ın rahmetini umabilirler. Allah çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. 

Bakara / 218

Allah, işinde galiptir, fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

yusuf suresi 21.ayet

İman Etmedikce Cennete Giremezsiniz, BİRBİRİNİZİ SEVMEDİKÇE İMAN ETMİŞ OLMAZSINIZ.

Hadisi şerif

HEDEFİMİZ GAYEMİZ

HEDEFİMİZ

Hedefimiz bu dönemde, artık insanlığın ilahi öğretinin kılavuzluğunda, yeniden, imanın emniyet ve huzur iklimini soluyacağı bir dünyada yaşamasını; İslam'ın hak, hakikat, özgürlük, adalet, ahlak ilkeleriyle buluşacağı bir hayata kavuşmasını arzu ediyoruz.
Hikmet ve edep ekseninde yeni bir ihya ve inşa çabasının basamaklarını oluşturmaya çalışıyoruz. Sadıklarla beraber olmaya, bir ve takva üzere yardımlaşmaya, hayırda yarışmaya, öncülerden olmaya gayret ediyoruz.
Amacımız vahiy pınarından gönlümüze dolan güzellikleri, öncelikle kendi nefislerimizde yaşamak, ardından tüm insanların da bu güzelliklerle buluşması için onları yaygınlaştırmak, vahyin diriltici soluğuyla dünyayı bir kez daha buluşturmaktır. Bütün bunları gerçekleştirme yolunda Mana-der (Manisa Araştırma derneği) olarak bir irade, bir kalkış ve dayanak noktası, bir merkez, bir başvuru mercii, bir örnek olmak ve oluşturmak çabasındayız.

 

 

GAYEMİZ

Dinimizin ve kültürümüzün güzel gördüğü temel ahlaki özellikleri taşıyan insanlarla; açıklık, verimlilik, üretkenlik niteliklerine sahip kurumlarla; erdemli, ahlaklı ve dayanışmacı bir toplulukla ahlaklı, dürüst ve kişilikli bir neslin yetişmesine, huzurlu, güvenli ve yaşanabilir bir dünyanın imar ve inşasına çalışan bir dernek olmaktır.

 

Manisa Araştırma Derneği Anadolu Platformu Üyesidir

MANA-DER Manisa Arastırma Derneği
  TEL:
    0537 041 44 65
  GSM:
    0537 041 44 65
  EMAİL:
    generated image
  ADRES:
    Arda Mahallesi 3215 sokak no:6 Şehzadeler MANİSA